Fysioterapia

Fysio = liike
terapia = hoito

’Liike on lääkettä (mutta lääkkeen ja myrkyn ero on annostelussa).’

Työni koostuu hyvin pitkälle liikkeen ja liikkumisen tutkimisesta ja analysoinnista. Sen kautta esiintulevia toiminnan häiriöitä voidaan korjata ja siten päästään vaikuttamaan ongelmien ja vaivojen syihin. Tavoitteena on toimiva keho ja tasapainoinen mieli.

Fysioterapiassa koen tärkeäksi kuntoutumisprosessin ymmärtämisen. Mistä vaiva johtuu, mitä sille voi tehdä ja miten. Alkuun usein käytetään apuna oirehoitoja, jotta päästään käsiksi varsinaiseen ongelmaan, eli toimintahäiriöön.

Yleisesti ajatellen kaikkiin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin liittyy kuormituksen ja kehon sietokyvyn epätasapainoa. Jos kuormitus ylittää kehon sietokyvyn, tulee ongelmia. Ihanne tietenkin on, jos kehon kunto, sietokyky olisi niin korkealla, että se pystyy ottamaan vastaan mitä tahansa kuormitusta.

Epätasapaino on seurausta  eri puolilla kehoa olevista toimintahäiriöistä (kontrollihäiriöt, heikkoudet, jäykkyydet). Niitä taas pääosin aiheuttaa toisaalta passiivinen elämäntyyli tai toisessa ääripäässä ylikuormitus. Tietenkin myös tapaturmilla ja sairauksilla on osuutensa toimintahäiriöiden synnyssä.

Ilmiö näkyy mm. istumatyöläisillä pitkäkestoisen liikkumattomuuden ja siihen liittyvän staattisen kuormituksen aiheuttamina nhs- tai selkävaivoina, toistoliikkeissä ylirasituksena, raskaissa kuormituspiikeissä äkkivihlaisuina tai jumittumisena sekä pitkäkestoisen rasituksen jälkeen lepo- tai yösärkyinä.

Toimintahäiriöitä voi esiintyä myös muualla kuin tuki- ja liikuntaelimistössä. Esim. tasapainoelimen toimintahäiriöt aiheuttavat hyvänlaatuista asentohuimausta ja pahoinvointia sekä epävarmuutta liikkumisessa. Hoitona siinäkin käytetään erilaisia asento- ja liikehoitoja, jossa tietyillä pään asennoilla ja liikkeillä pyritään korjaamaan tasapainoelimessä oleva häiriö.

Lue lisää
Oirehoidot
Toimintahäiriöt

Fysioterapeutti Toni Gallén