leikkausten jälkeinen fysioterapia

Leikkausten jälkeinen l. postoperatiivinen fysioterapia on oleellinen osa leikkauksista paranemista. Usein luullaan, että leikkaamalla saadaan kivut pois ja palataan nopeasti normaaliin elämään. Näin ei kuitenkaan ole. Leikkauksella korjataan rakenteellinen häiriö, mutta se ei vaikuta toimintahäiriöihin. Tai itse asiassa leikkaus jopa aiheuttaa niitä lisää. Vammasta paranemisessa leikkauksen ja fysioterapian osuus on ’fifty-fifty’. Ilman leikkausta rakenteellinen häiriö ei korjaannu ja ilman fysioterapiaa toimintahäiriöt eivät korjaannu.

Leikkausten jälkeisessä fysioterapiassa on selkeät vaiheet, joissa edetään paranemisprosessin ehdoilla sekä ylläpidetään ja luodaan paranemiselle optimaaliset edellytykset. Usein asiakkailta kuulee vanhojen leikkausten kohdalla, että ’ei se koskaan tullut täysin kuntoon’. Tarkemmin kyseltäessä käy ilmi, että kuntoutusta ei ole joko ollut tai se on ollut ylimalkaista tai siinä on keskitytty oire- /mukavuushoitoihin, joilla ei saa korjattua toimintahäiriöitä. Pääsääntöisesti leikkauksista paranee täysin kunhan kuntoutus on hoidettu mallikkaasti! 

Hyvin karkeat rajat toimintakyvyn palautumiselle:
– 3kk päästä leikkauksesta kevyt arki sujuu
– 6kk kohdalla kovempikin kuormitus sujuu
– Vuoden päästä ei pitäisi juuri muistaakaan leikkausta.

Toki tapauskohtaisia eroja esiintyy ja pienemmät leikkaukset paranevat nopeammin, isommat luonnollisesti hitaammin, mutta suurin osa asettuu näihin raameihin. Lapsilla parantuminen etenee n. puolet nopeammin. Myös urheilijoiden kohdalla edistyminen on hieman nopeampaa pääosin paremman alkutilanteen ja nopeamman toimintakyvyn palautumisen johdosta.

Viime vuosina on mediassa ollut esillä erityisesti olkapää- ja polvileikkausten vaikuttavuudet. Tutkimuksissa on todettu, että leikkaushoito ei olekaan niin tehokasta kuin luultiin. Fysioterapialla päästään samoihin tuloksiin huomattavasti halvemmalla ja ilman leikkauksiin liittyviä riskejä. Samansuuntaisia tutkimustuloksia on saatu myös muista operaatioista mm. lonkan ja selän osalta. Nykyään leikkausten sijaan suositaankin toimintakyvyn palauttamista asteittain etenevän harjoittelun avulla. Kuntouttavalle harjoittelulle kannattaa vammatilanteissa antaa aikaa ainakin 3kk, jonka jälkeen tehdään tilannekatsaus ja arvioidaan leikkaustarve uudestaan.

Yhteystiedot

MoverFysio Toni Gallén
toni@moverfysio.fi
040 755 4636

 

Vastaanotot

Äänekosken Fysiopiste              Palokan Fysioterapia
Kauppakatu 23                            Koivutie 2A1
44100 Äänekoski                        40270 Palokka
014 523 099                                 014 677 777